Zajęcia dodatkowe

Zajęcia rytmiczno-ruchowe

Zajęcia rytmiczno-ruchowe to próba wprowadzania dzieci w świat muzyki. Obcowanie z muzyką to znakomita forma kształtowania gustu i estetyki dzieci. Dziecko, które od najmłodszych lat jest umuzykalniane staje się świadomym i wrażliwym odbiorca muzyki. Muzyka jest nieodłącznym elementem zajęć rytmiczno-ruchowych. Dyscyplinuje, ułatwia wykonanie ruchów w określonym czasie.

Zajęcia z wykorzystaniem muzyki zmniejszają napięcie i stres, rozwijają wdzięk, estetykę ruchu i poczucie rytmu, szybkość orientacji i umiejętność pracy zespołowej.

Zajęcia te realizowane są w celu:

 • podniesienia ogólnej sprawności ruchowej,
 • uregulowania napięcia mięśniowego,
 • osiągnięcia swobody i płynności w zakresie realizacji ruchów podstawowych i ich łączenia,
 • doskonalenia koordynacji ruchowej, słuchowo-ruchowej i wzrokowo – ruchowej,
 • rozwijania wrażliwości percepcyjnej w zakresie: melodii, tempa, ekspresji w muzyce i w mowie,
 • wdrażania dzieci do zajęć zespołowych, ułatwienia nawiązania kontaktu z rówieśnikami.

Gimnastyka korekcyjna

Gimnastyka korekcyjna prowadzona w przedszkolu ma do spełnienia szereg celów. Najważniejsze z nich to skorygowanie istniejących zaburzeń ciała, niedopuszczenie do powstania wady postawy ciała, gdy zaistnieją warunki sprzyjające ich powstaniu, a także doprowadzenie sprawności dziecka do stanu uważanego za prawidłowy.

Prowadzone przez przedszkole zajęcia gimnastyki korekcyjnej są specyficzną formą ćwiczeń fizycznych, w których ruch został w pewnej mierze porządkowany celom terapeutycznym.

Założone cele osiągamy poprzez realizację takich zadań jak:

 • wyrabianie u dziecka nawyku prawidłowej postawy ciała w sytuacjach dnia codziennego,
 • wytwarzanie silnej i wytrzymałej stabilizacji mięśniowo – więzadłowej kręgosłupa,
 • podnoszenie ogólnej wydolności fizycznej,
 • uzyskiwanie pełnego zakresu ruchu w stawach,
 • wyeliminowanie ewentualnych kompleksów psychicznych i fizycznych spowodowanych,
 • wdrażanie do rekreacji ruchowej uwzględniając elementy profilaktyki i korekcji zaburzeń zagrażających lub już istniejących u dziecka
 • wyrabianie nawyku dbania o zdrowie i higienę ciała,
 • uświadomienie rodzicom przyczyn i skutków wystąpienia wad postawy,

Ze względu na dostrzeżone przez przedszkole potrzeby (potwierdzone przez lekarza specjalistę) praca na zajęciach z gimnastyki koncentruje się wokół dzieci:

 • z wadami kręgosłupa,
 • z wadami stóp,
 • z dziećmi z nadwagą

Uwzględniając wiek dzieci na zajęciach stosujemy głównie gry i zabawy z elementami korekty oraz ćwiczenia indywidualne na konkretne wady postawy. Ze względu na ograniczony wymiar godzin, poświęconych gimnastyce korekcyjnej w przedszkolu, niezwykle ważne jest także angażowanie rodziców w wykonywanie ćwiczeń z dziećmi w domu. Staramy się na bieżąco spotykać z rodzicami dzieci biorących udział w zajęciach, oraz przekazywać im zestawy ćwiczeń odpowiednie dla ich dziecka i zapoznawać z metodyką ich wykonywania

Zajęcia plastyczno-techniczne

Twórczość plastyczna dzieci jest najpowszechniejszym zjawiskiem w ich spontanicznej działalności. Zajęcia plastyczno-techniczne rozwijają wyobraźnię oraz zdolności manualne dzieci. Rozwijają koordynację wzrokowo-ruchową, małą motorykę czyli mięśnie dłoni przygotowując w ten sposób do nauki pisania. Dzieci przez prace twórcze uczą się wyrażać własne emocje, nabierają wiary we własne siły.

Cele zajęć plastyczno – technicznych:

 • stwarzanie okazji do poznawania różnorodnych technik plastycznych oraz do eksperymentowania różnymi materiałami,
 • kształtowanie umiejętności do swobodnego wypowiadania się za pomocą różnych technik plastycznych oraz uwrażliwienie na otaczające kolory i kształty,
 • odkrywanie i budzenie wiary we własne możliwości i zdolności oraz kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie

Zajęcia komputerowe

Z urządzeniami komputerowymi dzieci stykają się od najmłodszych lat. Najczęściej kontakt ten ogranicza się do gier komputerowych.

Obecnie komputery funkcjonują wszędzie, trudno wyobrazić sobie nasze życie bez nich. Kontakt dziecka z komputerem jest obecnie nieunikniony.  Czy jednak dzieci powinny z nich korzystać? Tak, chodzi tylko o to by nie był on jedynie przerwą w zajęciach, ale ich częścią. Komputer w przedszkolu może być cennym i atrakcyjnym środkiem dydaktycznym.

Programy edukacyjne są wykorzystywane po to by :

 • wspomagać rozwój dziecka,
 • rozwijać spostrzegawczość, sprawność manualną, refleks, podzielność uwagi, pamięć,
 • kształtować u dzieci logiczne myślenie, wyobraźnię, kojarzenie faktów ,
 • rozwijać cierpliwość, wytrwałość, samodzielność,
 • rozwijać motywację do nauki.

Komputer może być źródłem relaksu, dobrej zabawy, pod warunkiem, że nie będzie on jedynie przerwą w zajęciach ale jego częścią. Realizując program dydaktyczny łączymy zabawę z nauką, a komputer uatrakcyjnia nam te zajęcia.

Często dzieci w domu już od najmłodszego wieku zasiadają przed ekranem bez kontroli czasu oraz jakości tego co oglądają lub robią. Należy uświadomić dzieci, jak i rodziców, że komputer nie tylko bawi, ale też uczy i pomaga w życiu codziennym.

Program „Komputer w przedszkolu” składa się z trzech działów

 • Zapoznanie z komputerem.
 • Zdobywanie i rozwijanie umiejętności manualnych w pracy z komputerem.
  •  Zapoznanie z programem graficznym ,,Paint”. Rysowanie i malowanie na ekranie.
  •  Zapoznanie z programem Word . Pisanie na ekranie.
 • Korzystanie z programów edukacyjnych i gier. 

Zajęcia kulinarne

Zajęcia kulinarne w przedszkolu należą do jednych z najbardziej ulubionych zajęć dzieci.

Działając w myśl zasady: słyszę, widzę i robię to, dzieci mają możliwość przekonania się na własnej skórze jak skomplikowana jest praca przy przygotowaniu posiłków. Samodzielne przygotowanie potraw jest dla dzieci bardzo atrakcyjne i sprawia wiele radości..  Dzieci przygotowując potrawy w przedszkolu wkładają w te prace swoje serduszka i dziecięce umiejętności.

Celem zajęć jest w szczególności:

 • podnoszenie świadomości zdrowotnej dzieci;
 • przechodzenie na wyższe poziomy rozwoju poznawczego poprzez ćwiczenie różnych funkcji;
 • kształtowanie praktycznych umiejętności samoobsługowych dzieci w wieku przedszkolnym.

W naszym ,,Promyczku” mamy własną kuchnię. Dbamy o to, aby posiłki były zdrowe i zbilansowane. Nie mniejszą wagę przykładamy do wyglądu i sposobu ich podania, aby zachęcić do jedzenia nawet ,,niejadka”. Wszystkie posiłki są zjadane w miłej atmosferze na estetycznie przygotowanych stolikach.

W ,,Promyczku” przygotowujemy z dziećmi różne smakowitości, np. galaretki, różnorodne ciasteczka, kanapki, sałatki owocowe i warzywne.

Maluch ma u nas niepowtarzalną okazję tworzyć własne przepisy. Dzięki zajęciom kulinarnym dziecko uczy się rozpoznawania smaków, właściwego zachowania przy stole, posługiwania sztućcami, dbałości o porządek. 

Przyrządzanie posiłków uczy dziecko kreatywnego myślenia, staje się ono bardziej śmiałe, samodzielne oraz lepiej zorganizowane. Nabywa prawidłowych nawyków żywieniowych i higienicznych.

Zajęcia teatralne

Kontakt dzieci z teatrem to nie tylko oglądanie spektakli, ale przede wszystkim zabawa w teatr. Dziecko w wieku przedszkolnym ma naturalną potrzebę wyrażania się w różnych formach ekspresji: w mowie, ruchu, geście, rysunku i śpiewie. Zajęcia z zakresu edukacji teatralnej przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym prowadzone są przede wszystkim metodą zabawy, która dostarcza dzieciom zadowolenia, wielu przeżyć, emocji i doświadczeń. Celem zajęć teatralnych dla dzieci jest rozwijanie ich wyobraźni, twórcze przetwarzania na scenie bajek, czy też znanych im sytuacji międzyludzkich.

Zajęcia obejmują:

 • warsztaty dotyczące głosu i ruchu scenicznego ułatwiają dzieciom funkcjonowanie w grupie oraz kształtują indywidualną umiejętność autoprezentacji,
 • –         praca nad postacią sceniczną rozwija kreatywne myślenie dziecka oraz pobudza do twórczego działania,
 • –         wspólna praca nad poszczególnymi scenami uczy współpracy grupowej,
 • –         słuchanie czytanych tekstów rozwija umiejętność skupienia uwagi.

Zajęcia sportowe

Powszechnie wiadomo, że ruch w życiu każdego człowieka pełni fundamentalną rolę. Należy pamiętać, iż najsilniejsza potrzeba ruchu pojawia się w dzieciństwie. Ruch wzmacnia mięśnie, rozwija sprawności motoryczne, umożliwia dzieciom naukę siadania, chodzenia, biegania. Poprzez aktywność ruchową dzieci poznają świat. Zabawy oraz ćwiczenia ruchowe nie tylko służą wykształceniu ogólnej sprawności fizycznej ale także przygotowują dziecko do wykonywania ruchów wymagających dużej precyzji np. podczas pisania, wycinania.

Celem zajęć sportowych jest:

 • wszechstronny rozwój organizmu,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • zaspokajanie potrzeby ruchu związanego z naturalnym rozwojem dziecka,
 • rozbudzanie zainteresowań związanych ze sportem,
 • wyzbycie się napięć poprzez uczestnictwo w zajęciach ruchowych

Edukacja przyrodnicza

Chcemy od najmłodszych lat kształtować u dzieci przyzwyczajenia i nawyki ekologiczne zwracając ich uwagę na różnorodność otaczającego świata.

Edukacja przyrodnicza w przedszkolu „PROMYCZEK” ukierunkowana jest na :

 • bezpośredni kontakt z przyrodą połączony z obserwacją zjawisk przyrodniczych,
 • kształtowanie przyjaznego stosunku do roślin i zwierząt,
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego,
 • organizowanie w ogrodzie prac  hodowlanych i pielęgnacyjnych,
 • zrozumienie zależności pomiędzy stanem naturalnego środowiska a zdrowiem i samopoczuciem własnym i innych ludzi obecnie oraz w przyszłości,
 • rozwijanie zdolności właściwego reagowania na niszczenie środowiska przez rówieśników i dorosłych,
 • gromadzenie różnych okazów przyrodniczych, które wykorzystywane są do działalności twórczej dziecka na bezpośrednim materiale przyrodniczym,
 • budzenie wrażliwości ekologicznej,