Teatrzyk kukiełkowy

Photo of author
Stworzony przez Aleksandra Warchoł

Kolejny dzień w przedszkolu przyniósł nam wiele wrażeń. Zawitał do nas teatrzyk kukiełkowy „Artcinema” z Nowego Sącza. W odwiedziny przybyła do nas Calineczka wraz ze swymi przyjaciółmi.
Przedszkolaki zachwycone były przedstawieniem oraz przestrzegały zasad kulturalnego zachowania się podczas oglądania przedstawienia. Potrafiły nazwać formę sceniczną jaką był teatr lalkowy, doskonaliły umiejętności opowiadania o treści przedstawienia.