Logo 4

Zajęcia dodatkowe

Opublikowano: czwartek, 26, grudzień 2013

 Zajęcia rytmiczno-ruchowe

 Zajęcia rytmiczno-ruchowe to próba wprowadzania dzieci w świat muzyki. Obcowanie z muzyką to znakomita forma kształtowania gustu i estetyki dzieci. Dziecko, które od najmłodszych lat jest umuzykalniane staje się świadomym i wrażliwym odbiorca muzyki. Zajęcia rytmiczno-ruchowe wzmacniają siły życiowe, pobudzają fantazję emocjonalną i wpływają na precyzję ruchów i cały rozwój dziecka.

Muzyka jest nieodłącznym elementem zajęć rytmiczno-ruchowych. Dyscyplinuje, ułatwia wykonanie ruchów w określonym czasie. Pobudza także emocjonalnie, stwarza nastrój, pod wpływem którego zmniejsza się znużenie, a wzrasta chęć do ćwiczeń, wywołuje dobre samopoczucie i radość.

 Zajęcia z wykorzystaniem muzyki zmniejszają napięcie i stres, rozwijają wdzięk, estetykę ruchu i poczucie rytmu, szybkość orientacji i umiejętność pracy zespołowej. Najczęściej dzieci mające kontakt z ćwiczeniami rytmicznymi uczą się lepiej i mają bardziej skoordynowane ruchy a każdą czynność wymagającą dokładności wykonują lepiej.

Zajęcia te realizowane są w celu:

-        podniesienia ogólnej sprawności ruchowej,

-        uregulowania napięcia mięśniowego,

-        osiągnięcia swobody i płynności w zakresie realizacji ruchów podstawowych i ich łączenia,

-        doskonalenia koordynacji ruchowej, słuchowo-ruchowej i wzrokowo - ruchowej,

-        osiągnięcia poprawy w orientacji przestrzennej, kierunkowej i czasowej,

-        rozwijania wrażliwości percepcyjnej w zakresie: melodii, tempa, ekspresji w muzyce i w mowie,

-        wdrażania dzieci do zajęć zespołowych, ułatwienia nawiązania kontaktu z rówieśnikami.

Zajęcia te korygują również takie błędy jak: zła postawa, nieekonomiczne ruchy, współruchy, złe nawyki ruchowe. Ponadto wprowadzają wiele radości i zaspokajają potrzebę ruchu.

Współdziałanie grupie ma ogromne znaczenie wychowawcze. Konieczność podporządkowania się regułom, zasadom wyrabia dyscyplinę, poczucie solidarności i współodpowiedzialności. Konieczność podejmowania szybkich decyzji z kolei kształci wolę, łagodzi kompleksy i nieśmiałość.

Zajęcia te obejmują:

   1. Ćwiczenia typowo rytmiczne jak: rozpoznawanie dźwięków wysoki, niski,  pojedynczy, wielodźwięk, wyklaskiwanie i wystukiwanie prostych rytmów, odtwarzanie prostych   melodii, chodzenie do rytmu cicho, głośno, szybko, wolno, ze wspięciem na palce, na piętach, w  przysiadach, tyłem, bieg krótki sprężysty - nogi unoszą się w górę, długi, płaski - nogi wysuwają się daleko w przód tuż nad podłogą, tułów wychylony w przód, bardzo szybki, z unoszeniem nóg w tył, bieg w miejscu, bieg z półobrotem, bieg rytmiczny w różnych kierunkach, bieg po obwodzie koła w jednym kierunku, ze zmianą kierunku.

   2. Zapoznanie dzieci z podstawowymi instrumentami (dzwonki tzw. cymbałki, trójkąty, tamburyno, kastaniety itp.).

 Gimnastyka korekcyjna

Gimnastyka korekcyjna prowadzona w przedszkolu ma do spełnienia szereg celów. Najważniejsze z nich to skorygowanie istniejących zaburzeń ciała, niedopuszczenie do powstania wady postawy ciała, gdy zaistnieją warunki sprzyjające ich powstaniu, a także doprowadzenie sprawności dziecka do stanu uważanego za prawidłowy.

Prowadzone przez przedszkole zajęcia gimnastyki korekcyjnej są specyficzną formą ćwiczeń fizycznych, w których ruch został w pewnej mierze porządkowany celom terapeutycznym.

Zajęcia te odbywają się w małych grupach. Uczęszczają na nie dzieci, wykazujące wady postawy lub obniżenie ogólnej sprawności fizycznej.

Założone cele osiągamy poprzez realizację takich zadań jak:

-        wyrabianie u dziecka nawyku prawidłowej postawy ciała w sytuacjach dnia codziennego,

-        wytwarzanie silnej i wytrzymałej stabilizacji mięśniowo – więzadłowej kręgosłupa,

-        podnoszenie ogólnej wydolności fizycznej,

-        uzyskiwanie pełnego zakresu ruchu w stawach,

-        wyeliminowanie ewentualnych kompleksów psychicznych i fizycznych spowodowanych,

-        uczestnictwem w zajęciach,

-        wdrażanie do rekreacji ruchowej uwzględniając elementy profilaktyki i korekcji zaburzeń zagrażających lub już istniejących u dziecka

-        wyrabianie nawyku dbania o zdrowie i higienę ciała,

-        uświadomienie rodzicom przyczyn i skutków wystąpienia wad postawy,

-        opanowywanie przez dziecko i jego środowisko opiekuńcze wiedzy i umiejętności dotyczących spraw jego zdrowia związanych z wadą.

Ze względu na dostrzeżone przez przedszkole potrzeby (potwierdzone przez lekarza specjalistę) praca na zajęciach z gimnastyki koncentruje się wokół dzieci:

-        z wadami kręgosłupa,

-        z wadami stóp,

-        z dziećmi z nadwagą.

W przypadku pierwszej grupy dzieci oddziaływania korekcyjne polegają na:

-     rozciąganiu mięśni piersiowych,

-     elongacji kręgosłupa,

-     wzmacnianiu mięśni brzucha,

-     wzmacnianiu mięśni prostownika grzbietu odcinka piersiowego i mięsni karku,

-     wzmacnianiu mięśni ściągających łopatki,

-     wzmacnianiu mięśni pośladkowych i kulszowo-goleniowych,

-     wzmacnianiu mięśni oddechowych,

-     nauce przedłużonego oddechu,

-     kształtowaniu nawyku prawidłowej postawy.

W przypadku grupy dzieci z wadami stóp oddziaływania korekcyjne polegają na:

-        rozciąganiu mięśni trójgłowych łydki,

-        rozciąganiu mięśni biodrowo-lędźwiowych,

-        wzmacnianiu mięśni wysklepiających stopy,

-        wzmacnianiu mięśni pośladkowych.

W przypadku dzieci z nadwagą oddziaływania korekcyjne polegają przede wszystkim na:

-        podnoszeniu ogólnej sprawności ciała,

-        wdrażaniu do aktywnego spędzania czasu,

-        wdrażanie do prowadzenia zdrowego trybu życia,

-        uświadamianiu (także rodzicom) zagrożeń wynikających z nadwagi dziecka.

Uwzględniając wiek dzieci na zajęciach stosujemy głównie gry i zabawy z elementami korekty oraz ćwiczenia indywidualne na konkretne wady postawy. Dobierając ćwiczenia uwzględniamy wiek dzieci ćwiczących dlatego też dominującą formą są gry, zabawa z elementami korekty i zadaniowa forma ćwiczeń. Wystrzegamy się natomiast ścisłej formy zajęć, które nie są odpowiednie dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Prowadząc zajęcia skupiamy się na tym by każdorazowo:

-        mobilizować ćwiczących do wysiłku,

-        odpowiednio uatrakcyjniać zajęcia przez stosowanie różnorodnych przyborów i

-        przyrządów (materace gimnastyczne, przyrządy typu serso i laski gimnastyczne, ale także koce, butelki, worki gimnastyczne, szarfy)

-        wprowadzać element zdrowej rywalizacji,

-        być serdecznym dla ćwiczących,

-        współpracować na bieżąco z rodzicami.

Ze względu na ograniczony wymiar godzin, poświęconych gimnastyce korekcyjnej w przedszkolu, niezwykle ważne jest także angażowanie rodziców w wykonywanie ćwiczeń z dziećmi w domu.

Staramy się na bieżąco spotykać z rodzicami dzieci biorących udział w zajęciach, oraz przekazywać im zestawy ćwiczeń odpowiednie dla ich dziecka i zapoznawać z metodyką ich wykonywania.

 

Zajęcia plastyczno-techniczne

Twórczość plastyczna dzieci jest najpowszechniejszym zjawiskiem w ich spontanicznej działalności. Zajęcia plastyczno-techniczne rozwijają wyobraźnię oraz zdolności manualne dzieci. Rozwijają koordynację wzrokowo-ruchową, małą motorykę czyli mięśnie dłoni przygotowując w ten sposób do nauki pisania. Dzieci przez prace twórcze uczą się wyrażać własne emocje, nabierają wiary we własne siły. Zajęcia stwarzają dzieciom również okazje do gromadzenia doświadczeń zarówno poznawczych jak i twórczych, dzięki różnym technikom plastycznym i pracy z różnymi materiałami takimi jak plastelina, masa solna, masa papierowa, glina, różne tkaniny, bibuły, kredki, pastele, farby itp. Owe techniki, wykorzystywane podczas zajęć przyczyniają się do rozwijania wrażliwości estetycznej oraz wdrażania do utrzymania ładu i porządku podczas pracy. W trakcie zajęć plastyczno - technicznych dziecko doznaje silnych przeżyć, które nie są skutkiem wyłącznie samego działania, ale wynikają z różnorodnych środków plastycznych.

Zajęcia plastyczno-techniczne  przeprowadzane są w bezpiecznej i życzliwej atmosferze, umożliwiającej wyrabianie indywidualnych zdolności twórczych dziecka.

 Cele zajęć plastyczno - technicznych:

-         stwarzanie okazji do poznawania różnorodnych technik plastycznych oraz do eksperymentowania różnymi materiałami,

-         kształtowanie umiejętności do swobodnego wypowiadania się za pomocą różnych technik plastycznych oraz uwrażliwienie na otaczające kolory i kształty,

-         odkrywanie i budzenie wiary we własne możliwości i zdolności oraz kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie.

Wykorzystujemy  m.in. techniki:

- malarskie,
- rysunkowo- graficzne,
- płaskie,
- przestrzenne.

 
Zajęcia komputerowe

Z urządzeniami komputerowymi dzieci stykają się od najmłodszych lat. Najczęściej kontakt ten ogranicza się do gier komputerowych.

Obecnie komputery funkcjonują wszędzie, trudno wyobrazić sobie nasze życie bez nich. Kontakt dziecka z komputerem jest obecnie nieunikniony.  Czy jednak dzieci powinny z nich korzystać? Tak, chodzi tylko o to by nie był on jedynie przerwą w zajęciach, ale ich częścią. Komputer w przedszkolu może być cennym i atrakcyjnym środkiem dydaktycznym.

Programy edukacyjne są wykorzystywane po to by :

-          wspomagać rozwój dziecka,

-          rozwijać spostrzegawczość, sprawność manualną, refleks, podzielność uwagi, pamięć,

-          kształtować u dzieci logiczne myślenie, wyobraźnię, kojarzenie faktów ,

-          rozwijać cierpliwość, wytrwałość, samodzielność,

-          rozwijać motywację do nauki.

Komputer może być źródłem relaksu, dobrej zabawy, pod warunkiem, że nie będzie on jedynie przerwą w zajęciach ale jego częścią. Realizując program dydaktyczny łączymy zabawę z nauką, a komputer uatrakcyjnia nam te zajęcia. Wykorzystamy go do wyrównywania szans edukacyjnych. Służy do pracy z dzieckiem zdolnym i dzieckiem mającym trudności. Komputer jest pomocą edukacyjną, która spełni wiele funkcji w nauce i poznawaniu świata

 W przedszkolu prowadzimy zajęcia komputerowe z dziećmi. Wprowadzając zajęcia komputerowe w przedszkolu zapewniamy z jednej strony przyjemny kontakt z nim, z drugiej strony zaś dbamy o to, by dziecko kształtowało prawidłowy stosunek do tego urządzenia.        

Często dzieci w domu już od najmłodszego wieku zasiadają przed ekranem bez kontroli czasu oraz jakości tego co oglądają lub robią. Należy uświadomić dzieci, jak i rodziców, że komputer nie tylko bawi, ale też uczy i pomaga w życiu codziennym. Trzeba zwracać uwagę na dozowanie i kontrolowanie czasu spędzonego przed monitorem, jak również dbać o prawidłową postawę i odległość wzroku od ekranu.

Rodzice dopuszczając dziecko do komputera nie zawsze maja świadomość jakie zagrożenie stanowi nieprawidłowe korzystanie z tego urządzenia. Praca z komputerem wymaga odpowiedzialności. Dzięki systematycznie prowadzonym zajęciom przez nauczyciela, odpowiednio dobrane programy edukacyjne, w świadomości dziecka kształtuje się prawidłowy stosunek do komputera.

Program „Komputer w przedszkolu” składa się z trzech działów:

                               I.            Zapoznanie z komputerem.

                            II.            Zdobywanie i rozwijanie umiejętności manualnych w pracy z komputerem.

1.      Zapoznanie z programem graficznym ,,Point”. Rysowanie i malowanie na ekranie.

2.      Zapoznanie z programem Word Pad. Pisanie na ekranie.

                         III.            Korzystanie z programów edukacyjnych i gier. 

 Zajęcia kulinarne

Zajęcia kulinarne w przedszkolu należą do jednych z najbardziej ulubionych zajęć dzieci. Możliwość sprawdzenia swoich umiejętności i zdolności oraz przygotowanie potraw dotychczas oglądanych w czasie przyrządzania przez dorosłych to dla dzieci wspaniała zabawa i wielka przygoda.

Działając w myśl zasady: słyszę, widzę i robię to, dzieci mają możliwość przekonania się na własnej skórze jak skomplikowana jest praca przy przygotowaniu posiłków. Samodzielne przygotowanie potraw jest dla dzieci bardzo atrakcyjne i sprawia wiele radości. Niestety prawie nigdy nie przygotowują ich samodzielnie w domu.  Dzieci przygotowując potrawy w przedszkolu wkładają w te prace swoje serduszka i dziecięce umiejętności.

Celem zajęć jest w szczególności:

-        podnoszenie świadomości zdrowotnej dzieci;

-        przechodzenie na wyższe poziomy rozwoju poznawczego poprzez ćwiczenie różnych funkcji;

-        kształtowanie praktycznych umiejętności samoobsługowych dzieci w wieku przedszkolnym.

 W naszym ,,Promyczku” mamy własną kuchnię. Dbamy o to, aby posiłki były zdrowe i zbilansowane. Nie mniejszą wagę przykładamy do wyglądu i sposobu ich podania, aby zachęcić do jedzenia nawet ,,niejadka”. Wszystkie posiłki są zjadane w miłej atmosferze na estetycznie przygotowanych stolikach. Jednak dla dziecka nie ma większej przyjemności niż zjedzenie tego, co wykonało samodzielnie lub z niedużą pomocą dorosłego.

W ,,Promyczku” przygotowujemy z dziećmi różne smakowitości, np. galaretki, różnorodne ciasteczka, kanapki, sałatki owocowe i warzywne.

Maluch ma u nas niepowtarzalną okazję tworzyć własne przepisy. Dzięki zajęciom kulinarnym dziecko uczy się rozpoznawania smaków, właściwego zachowania przy stole, posługiwania sztućcami, dbałości o porządek. Zajęcia są okazją do poznania podstawowych narzędzi kuchennych i zasad bezpiecznego posługiwania się nimi. 

Przyrządzanie posiłków uczy dziecko kreatywnego myślenia, staje się ono bardziej śmiałe, samodzielne oraz lepiej zorganizowane. Nabywa prawidłowych nawyków żywieniowych i higienicznych.  

 

Zajęcia teatralne

Kontakt dzieci z teatrem to nie tylko oglądanie spektakli, ale przede wszystkim zabawa w teatr. Dziecko w wieku przedszkolnym ma naturalną potrzebę wyrażania się w różnych formach ekspresji: w mowie, ruchu, geście, rysunku i śpiewie. Zajęcia z zakresu edukacji teatralnej przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym prowadzone są przede wszystkim metodą zabawy, która dostarcza dzieciom zadowolenia, wielu przeżyć, emocji i doświadczeń. Celem zajęć teatralnych dla dzieci jest rozwijanie ich wyobraźni, twórcze przetwarzania na scenie bajek, czy też znanych im sytuacji międzyludzkich. Dzieci nabywają umiejętności zachowania się na scenie, wcielania się w różne postacie oraz koncentrację na roli aktorskiej podczas spektakli.

Zajęcia obejmują:

-         warsztaty dotyczące głosu i ruchu scenicznego ułatwiają dzieciom funkcjonowanie w grupie oraz kształtują indywidualną umiejętność autoprezentacji,

-         praca nad postacią sceniczną rozwija kreatywne myślenie dziecka oraz pobudza do twórczego działania,

-         wspólna praca nad poszczególnymi scenami uczy współpracy grupowej,

-         słuchanie czytanych tekstów rozwija umiejętność skupienia uwagi.


Zajęcia sportowe

    Powszechnie wiadomo, że ruch w życiu każdego człowieka pełni fundamentalną rolę. Ruch nie tylko kształtuje nasz rozwój fizyczny ale także ma działanie terapeutyczne, wpływa również na naszą sferę emocjonalną czy poznawczą. Należy pamiętać, iż najsilniejsza potrzeba ruchu pojawia się w dzieciństwie. Ruch wzmacnia mięśnie, rozwija sprawności motoryczne, umożliwia dzieciom naukę siadania, chodzenia, biegania. Poprzez aktywność ruchową dzieci poznają świat. Zabawy oraz ćwiczenia ruchowe nie tylko służą wykształceniu ogólnej sprawności fizycznej ale także przygotowują dziecko do wykonywania ruchów wymagających dużej precyzji np. podczas pisania, wycinania.

Celem zajęć sportowych jest:
-wszechstronny rozwój organizmu,
-rozwijanie sprawności ruchowej,
-zaspokajanie potrzeby ruchu związanego z naturalnym rozwojem dziecka,
-rozbudzanie zainteresowań związanych ze sportem,
-wyzbycie się napięć poprzez uczestnictwo w zajęciach ruchowych.

  Na zajęciach sportowych stosowane są zabawy oraz ćwiczenia ruchowe ogólnorozwojowe, gimnastyka jak również elementy metody Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy W. Sherborne, gimnastyki twórczej R.  Labana, gimnastyki rytmicznej A. M. Kniessów, metoda opowieści ruchowej J. C. Thulina oraz gimnastyka twórcza C. Orffa.

   Staramy się w naszym "Promyczku", aby wszystkie dzieci miały możliwość brania udziału w dodatkowych zajęciach sportowych, dlatego też tego typu działania podejmowane są w każdej grupie - od Smyków, poprzez Asy, aż do Zuchów. Zajęcia sportowe pobudzają ducha rywalizacji, uczą dzieci cierpliwości, porządku, zasad fair-play, ale również są wspaniałą formą zabawy.


Edukacja przyrodnicza

Chcemy od najmłodszych lat kształtować u dzieci przyzwyczajenia i nawyki ekologiczne zwracając ich uwagę na różnorodność otaczającego świata.

Edukacja przyrodnicza w przedszkolu „PROMYCZEK” ukierunkowana jest na :

-        bezpośredni kontakt z przyrodą połączony z obserwacją zjawisk przyrodniczych,

-        rozwijanie umiejętności dostrzegania piękna przyrody,

-        kształtowanie przyjaznego stosunku do roślin i zwierząt,

-        kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego,

-        organizowanie w ogrodzie prac  hodowlanych i pielęgnacyjnych,

-        zrozumienie zależności pomiędzy stanem naturalnego środowiska a zdrowiem
i samopoczuciem własnym i innych ludzi obecnie oraz w przyszłości,

-        rozwijanie zdolności właściwego reagowania na niszczenie środowiska przez rówieśników i dorosłych,

-        gromadzenie różnych okazów przyrodniczych, które wykorzystywane są do działalności twórczej dziecka na bezpośrednim materiale przyrodniczym,

-        budzenie wrażliwości ekologicznej,

-        rozwijanie aktywnych form wypoczynku na łonie przyrody,

-        budzenie wrażliwości ekologicznej,

-        rozwijanie aktywnych form wypoczynku na łonie przyrody.