Logo 5

PROCEDURA POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU OD 6 MAJA

Opublikowano: poniedziałek, 04, maj 2020

 

1.Rodzic wyposażony w maseczkę i rękawiczki przekazuje dziecko pod opiekę nauczycielowi lub pani woźnej, nauczyciel mierzy temperaturę dziecku, jeśli temperatura przekracza 37’ C rodzic zobowiązany jest do zabrania dziecka do domu

2.Codziennie rodzic jest zobowiązany do przekazania informacji, że dziecko jest zdrowe, a w rodzinie nie ma osób zarażonych oraz znajdujących się na kwarantannie. Rodzic potwierdza przekazaną informację za pomocą podpisu na liście zbiorczej

3.Gdy rodzic chce posłać do przedszkola dziecko nie zgłoszone do tej pory, zobowiązany jest zgłosić dziecko dzień wcześniej telefonicznie

4.Po przekazaniu dziecka następują czynności higieniczne, po czym nauczyciel wprowadza dziecko do sali

5.W czasie pobytu dziecka w przedszkolu przeprowadzane są tylko zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, ze szczególnym zwróceniem uwagi na czynności higieniczne

6.W czasie pobytu w przedszkolu dzieci mogą przebywać w ogrodzie, natomiast nie będą one korzystać z placu zabaw

7.W czasie nieobecności dzieci w sali na bieżąco odbywać będą się czynności porządkowe wykonywane przez panią woźną

8.W salach przedszkolnych nie będą znajdować się zabawki, których nie będzie można skutecznie zdezynfekować. Dzieci nie mogą przynosić swoich zabawek z domu. Na terenie przedszkola oraz szkoły nie mogą być pozostawiane wózki, rowerki itd.

8.Po zakończeniu pobytu dziecka w przedszkolu ponowie odbywać będą się czynności higieniczne

9.Rodzic zobowiązany jest do codziennej zmiany bielizny oraz odzieży osobistej dziecka

10.W przypadku stwierdzenia u dziecka wyższej temperatury ciała, lub wystąpienia objawów infekcji, dziecko przebywać będzie w odizolowanym pomieszczeniu, do czasu niezwłocznego odbioru dziecka przez rodzica

11.Rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego odbierania telefonów

z przedszkola

11.W razie potrzeby numery telefonów do przedszkola: 14 621 38 80 lub 515834758