Logo 4

Drodzy Rodzice!

Opublikowano: środa, 29, kwiecień 2020

DRODZY RODZICE

Od 6 maja br. otwieramy nasze przedszkole J

przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego

i Ministra Zdrowia.

Ze względu na sytuację epidemiczną organ prowadzący zastrzega sobie prawo do możliwości ograniczenia liczebności dzieci w grupie.

W pierwszej kolejności do grupy będą korzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

Pierwszeństwo będą miały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Rodzice, którzy chcą skorzystać z możliwości zapewnienia opieki przez przedszkole, proszeni są o zgłaszanie chętnych do dnia 4.05.2020 r.

u nauczycieli grup w których na stałe przebywają dzieci, a nauczyciele poinformują dyrektora placówki.

                                                                                      PREZES

                                                                            TTOiT W TARNOWIE

                                                                            Renata Sokołowska